Softvér pre počítače

iVMS-4200 je všestranná softvérová aplikácia pre kamerové systémy Hikvision. Obsahuje moduly na živé zobrazenie, prehrávanie, správu udalostí, elektronické mapy, dochádzku a inteligentné hlásenie údajov o zariadeniach, ako napríklad počítanie ľudí, analýza front, tepelné mapovanie, rozpoznávanie poznávacích značiek a rozpoznávanie tváre. Klientsky softvér je široko aplikovaný na projekty malého rozsahu. Každá inštalácia klienta je nakonfigurovaná, udržiavaná a prevádzkovaná nezávisle. Softvér je možné bezplatne sťahovať a používať. Podpora je k dispozícii zadarmo.

IVMS-4200 PRE WINDOWS
IVMS-4200 PRE mac OS