Sme hrdý partner viacerých popredných firiem na Slovensku.

Pozrite si zopár z nich

(Z bezpečnostných dôvodov a pre zachovanie diskrétnosti nezverejňujeme všetkých našich zákazníkov ani bližšie informácie)

Arriva je medzinárodná dopravná spoločnosť zameriavajúca sa na osobnú dopravu.

Medzinárodná spoločnosť KOMTERM ponúka komplexné portfólio vzájomne prepojených služieb v oblasti energetiky.

CSS Orava je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu života dospelých osôb s mentálnym a duševným postihnutím v CSS ORAVA.

Firma Monso optimalizuje recyklačný proces, s cieľom ochrany a skvalitňovania životného prostredia v regióne Orava a Liptov.

PRE FIRMU ARRIVA SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach

Alarmový systém na viacerých prevádzkach

Pohon a ovládanie vstupnej brány

Otváranie brány cez čítačku kariet

PRE FIRMU KOMTERM SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach

Komplexný alarmový systém

Dochádzkový systém

PRE CSS ORAVA SME REALIZOVALI

Komplexný kamerový systém

PRE FIRMU MONSO SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach

Arriva je medzinárodná dopravná spoločnosť zameriavajúca sa na osobnú dopravu.

PRE FIRMU ARRIVA SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach

Alarmový systém na viacerých prevádzkach

Pohon a ovládanie vstupnej brány

Otváranie brány cez čítačku kariet

Medzinárodná spoločnosť KOMTERM ponúka komplexné portfólio vzájomne prepojených služieb v oblasti energetiky.

PRE FIRMU KOMTERM SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach

Komplexný alarmový systém

Dochádzkový systém

CSS Orava je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu života dospelých osôb s mentálnym a duševným postihnutím v CSS ORAVA.

PRE CSS ORAVA SME REALIZOVALI

Komplexný kamerový systém

Firma Monso optimalizuje recyklačný proces, s cieľom ochrany a skvalitňovania životného prostredia v regióne Orava a Liptov.

PRE FIRMU MONSO SME REALIZOVALI

Kamerový systém na viacerých prevádzkach